Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti:

  1. Pervesdami 1,2% GPM.
  2. Tiesiogiai pervesdami pinigus į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą: LT694010042500050465
  3. Padovanodami darželiui reikalingų daiktų ar paslaugų.

Kaip pervesti 1,2% GPM?

 

Visą informaciją ir formas galite gauti ir l/d „Spindulys“. Telefonas pasiteiravimui: 8 37 386737

Formą galima administracijai pateikti raštu arba užpildyti VMI puslapyje elektroniniu būdu.

Išsamiau apie 1,2 procentų skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje: www.labdara-parama.lt

Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija 1,2 procentus GPM priima iki gegužės 1 dienos. Šis įstatymas paskelbtas 2002 m. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr.73-3085 arba su juo galite susipažinti  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje www.vmi.lt

Kaip skirti finansinę paramą?

Esame paramos gavėjai, pagal LR įstatymus.

Pinigines aukas galite pervesti į mūsų sąskaitą banke: AB bankas „DnB NORD“; sąskaitos numeris LT694010042500050465, Kauno lopšelis – darželis „Spindulys“, Įmonės kodas: 191635537.

Kauno Lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatų 19.6. punktas sako, kad lopšelis – darželis gali gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

Kaip padovanoti daiktus ar paslaugas?

Apie savo norą kažką padovanoti darželiui informuokite mūsų darbuotojus. Priimsime jūsų dovaną ir sutvarkysime dokumentus, kad dovana taptų darželio nuosavybe.