Pirmininkas:

Irena Paškauskienė – vyresnioji mokytoja.

Sekretorius:

Rasa Balandienė – vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Angelė Petravičienė – virėja.