Įstaigos darbo organizavimas karantino dėl COVID-19 laikotarpiu

Kontaktai: 

Dėl konsultacijos galite kreiptis el. paštu: darzelisspindulys@gmail.com arba skambinti telefonais:

Direktorė Violeta Bružienė: 8 603 10425;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Gudžiūnienė: 8 683 36805.

Mokestis už darželį:

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo 10.8 papunkčiu (kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos) , tėvai atlygimo nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka.

Nuotolinio mokymo tvarkos:

Nuotolinio mokymo aplinkos:

Mokytojų veiklos nuotoliniu būdu:

 Įsakymai: