Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulys“ patalpos nuomojamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintais teisės aktais.

Eil. Nr.Nuomojamos patalpos pavadinimasNuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)Plotas
kv.m.
VeiklaKaina (už visą nuomojamą laikotarpį valandomis) EurUžimtumas (data ir laikas)
1."Aktų salė"Rima Martišė71,87Gimnastikos būrelis962020 02 01- 2020 05 31
Pirmadieniais, trečiadieniais 16:30- 17:30
2."Sporto salė"VšĮ Krepšinio akademija "Snaiperis"100,11Krepšinio būrelis148,52020 02 01- 2020 05 31
Antradieniais , penktadieniais 16:30 - 18:00
3."Pasitarimų kambarys"UAB "Mokykla Tau"25,06Anglų kalbos būrelis852020 02 06- 2020 05 28
Ketvirtadieniais 16:30- 17:30
4."Aktų salė"Indrė Praškevičienė71,87Šokių būrelis2042020 02 01- 2020 05 31
Antradieniais, ketvirtadieniais po 1,5 val.
5."Pasitarimų kambarys"VšĮ "Robotikos akademija"25,06Robotikos būrelis1602020 02 01- 2020 05 31
Pirmadieniais po 2 val.