Lopšelyje-darželyje „Spindulys“ siekiame sudaryti sąlygas visapusiškam vaiko tobulėjimui, vaiko saviraiškos tenkinimui, atsižvelgiame į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualius jo gebėjimus. Mūsų įstaigos ugdytiniai, tai naujos kartos vaikai, pasitikintys savimi, smalsūs, mėgstantys tyrinėti, gebantys spręsti problemas, aiškintis jų kilimo priežastis. Organizuojant ugdymą, vienas aktualiausių uždavinių mokytojams – patenkinti visiems vaikams būdingus poreikius: saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo, pažinimo, meninių įspūdžių, saviraiškos. Taip pat atsižvelgiame į išskirtinius vaiko poreikius, kuriuos nulemia kalbos ypatumai, vaiko lytis, tautinis identitetas, socialinė šeimos padėtis, išskirtiniai gebėjimai, specialieji ugdymosi poreikiai.

Prisitaikydami prie aplinkos iššūkių, inicijuojame įvairias idėjas ir jas įgyvendiname, siekiame užtikrinti kiekvieno vaiko unikalumą ir svarbą čia ir dabar. Ugdymo procese akcentuojame ugdytinio gebėjimą spręsti problemas, įvertinti sukauptą informaciją, ją interpretuoti.

Įstaigoje dirba patyrę pedagogai, kurie nuolat ieško naujovių ir jas įgyvendina. Sutelkta kompetentingų specialistų komanda, kuri teikia kokybiškas vaiko ugdymo(si) paslaugas,  akcentuoja prigimtinių vaiko poreikių tenkinimą, vykdo vaiko sveikatos stiprinimą, propaguojant sveiką gyvenseną. Darželyje turime terapinį psichologo kabinetą, kuriame taikomi įvairių terapijos formų elementai (meno, žaidimų, pasakų, smėlio, šviesos ir t.t.). Logopedo kabinete teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sunkumų.