Ataskaitos

Finansinės Ataskaitos

2020 metai:

2020 m. III ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. I ketvirtis

2019 metai:

 2019 m. IV ketvirtis

 2019 m. Ill ketvirtis

 2019 m. II ketvirtis

 2019 m. I ketvirtis

2018 metai:

2018 m. IV ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketvirtis:
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, MK
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec. lėšos (7301)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec. lėšos (7302)
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec. lėšos (7101)
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 7. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.
 8. Pajamų įmokų ataskaita (1 forma)
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketvirtis:
 1. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2018 m. III ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketvirtis:
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, MK
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 6. Pajamų įmokų ataskaita (1 forma)
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumų likučiai, 5 priedas
 4. Finansavimo sumos
 5. Aiškinamasis raštas, III ketvirtis.

2018 m. II ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis:
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, MK
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 6. Pajamų įmokų ataskaita (1 forma)
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumų likučiai, 5 priedas
 4. Finansavimo sumos
 5. Aiškinamasis raštas, II ketvirtis.

2018 m. I ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis:
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, MK
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 6. Pajamų įmokų ataskaita (1 forma)
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumų likučiai, 5 priedas
 4. Finansavimo sumos
 5. Aiškinamasis raštas, I ketvirtis

2017 metai:

2017 m. IV ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketvirtis:
 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, MK
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, biudžetas
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec. lėšos
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 6. Pajamų įmokų ataskaita 2017 m. IV ketv. 1 forma
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketvirtis:
 1. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Finansavimo sumų likutis, 4 priedas
 5. Finansavimo sumų likutis, 5 priedas

2017 m. III ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirtis:
 1. Aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 6. Pajamų įmokų ataskaita  1 forma
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamojo rašto 2 forma
 4. Finansavimo sumų likutis, 4 priedas
 5. Finansavimo sumų likutis, 5 priedas

2017 m. II ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis:
 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto programa)
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 5. Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
 6. Pajamų įmokų ataskaitos
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. II ketvirčio
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017 II ketv. 4 priedas
 5. Finansavimo sumų likučiai

2017 m. I ketvirtis

 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis:
 1. Biudžeto vykdymo išlaidų ataskaitos aiškinamasis raštas 2017_I ketv.
 2. Biudžeto vykdymo išlaidų ataskaitos 2017 m. _I ketv.
 3. Pajamų įmokų ataskaita (1 forma)
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. I ketvirtis
 • Kauno Lopšelio-Darželio „Spindulys“ finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis:
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. I ketvirtis
 4. Finansavimo sumų likučiai, 5 priedas
 5. Finansavimo sumų likutis (4 priedas)

Specialiųjų lėšų panaudojimo ataskaitos