Pilietiškumo daigelius reikia ne tik pasodinti, bet ir auginti, brandinti kas dieną.

Įvairių veiklų metu ugdytiniai gilino žinias apie Lietuvos istoriją, tradicijas ir papročius.  Vykdydami projektą stengėmės, kad būtų gera čia gyventi, kurti, dirbti ir mylėti,  puoselėjome šiuos jausmus mūsų jaunajai kartai, nes didžiuotis tikrai turime kuo.
Paminėjome svarbias Lietuvai datas: Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas.