Naujienos

„Vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projektas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Informuojame, kad 2020 09 08-2021 04 31 d.  lopšelyje – darželyje „Spindulys“ vykdomas “Vaikų
fizinio aktyvumo skatinimo projektas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose”
įgyvendinamas Europos sąjungos investicinių fondų lėšomis.

Informacija tėvams ir pedagogams