Naujienos

Rekomendacijos tėveliams dėl sveikatos saugos priemonių nuo COVID-19 ugdymo įstaigose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas, atsižvelgdamas į tebesitęsiančią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje
dėl COVID-19 ligos( koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir nepalankią epidemiologinę situaciją
Kauno apskrityje, atkreipia mokinių ir jų tėvų dėmesį į sveikatos saugos nuo COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) priemones Kauno miesto ugdymo įstaigose, prasidedant 2020/2021
mokslo metams.

Rekomendacijos tėveliams