Naujienos

Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir patirtys

Šiais mokslo metais mūsų darželiui teko organizuoti vaikų mokymąsi nuotoliniu būdu. Tai didžiulis
iššūkis tėveliams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, administracijos darbuotojams.
Nuotoliniam ugdymui pasiruošti neturėjome daug laiko, teko daug mokytis, domėtis ieškoti
patogių, tėveliams prieinamų ugdymo būdų.
Šio ugdymo galimybės šiuo metu labai didelės, todėl mes nusprendėme su tėveliais ir mokytojais
bendrauti elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pagalba, Facebook grupėse, Zoom platformoje,
elektroniniu paštu ir kt..
Pradžioje buvo daug streso ir nežinios, kaip susitvarkysime su šiuo iššūkiu, buvo nelengva
nuspręsti, kokia forma ir kaip pateikti užduotis nuotoliniu būdu, kad jos sudomintų vaikus, kad
atitiktų tėvų lūkesčius. Kiekvieną savaitę mokytojai turėjo keisti užduotis, jiems reikėjo įdėti daug
darbo ir pastangų, kad gautų norimą rezultatą. Manome, kad sekėsi gana gerai, nes gavome daug
gerų tėvų atsiliepimų.
Mokytojai pastebėjo, kad didžiausias nuotolinio ugdymo privalumas – didesnis tėvų dėmesys
vaikams. Smagu matyti, kiek tėvai ir vaikai įdeda pastangų atlikdami užduotis. Tėvelių
atsiųstuose video įrašuose, fotonuotraukose matome įvairias vaikų kompetencijas vystančias
veiklas, kurias atlieka vaikai. Tėvams atsirado galimybė daugiau laiko praleisti su vaikais ir matyti
jų pasiekimus. Mus džiugina, kad tėvai pastebi mokytojų pastangas, organizuojant nuotolinį
ugdymą. Mokytojos parengė žaismingas, įdomias ir linksmas užduotis Padlet platformoje, vaizdo įrašus
pačių kurtose valandėlėse. Tačiau įdomiau dirbti su vaikais grupėje, kai juos girdime, matome jų
emocijas.
Pastebėjome ir keletą nuotolinio mokymo trūkumų. Ne viską vaikui galime perduoti nuotoliniu
būdu. Kiek matome iš tėvų komentarų, vaizdo įrašų, vaikams labai trūko bendravimo su bendraamžiais
ir tiesioginio bendravimo su savo mokytojais.